ความสำคัญของการดะอฺวะฮฺ และหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทของบรรดานักเชิญชวน

คำอธิบาย

ความสำคัญของการดะอฺวะฮฺ และหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทของบรรดานักเชิญชวน

ส่งฟีดแบ็ก