คืนอัลก็อดรฺ คือคืนแห่งความสุข

ผู้บรรยาย : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

ความหมายของคืนอัลก็อดรฺ และสาเหตุของการเรียกชื่อนี้ รวมไปถึงความประเสริฐของมัน

ส่งฟีดแบ็ก