การตักวาต่ออัลลอฮฺ คือความผาสุกในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก