การตักวาต่ออัลลอฮฺ คือความผาสุกในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

คำอธิบาย

บรรยายธรรมเรื่อง การตักวาต่ออัลลอฮฺ คือความผาสุกในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก