หิญาบเป็นวาญิบ และห้ามการไม่คลุมหิญาบ

ผู้บรรยาย : อะมีร ดะมีร

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

หิญาบเป็นวาญิบ และห้ามการไม่คลุมหิญาบ

ส่งฟีดแบ็ก