ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ สัญลักษณ์ของเตาหีด

คำอธิบาย

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ สัญลักษณ์ของเตาหีด

ส่งฟีดแบ็ก