การตักเตือน

คำอธิบาย

บทบรรยายธรรมกล่าวถึงความสำคัญของการตักเตือนในอิสลาม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก