ใครที่ให้เอกภาพอย่างเที่ยงแท้ เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน

ส่งฟีดแบ็ก