การดื่มเหล้าหะรอม

ผู้บรรยาย : หุเสน อัลญีย์

คำอธิบาย

บทบรรยายธรรมเรื่องการดื่มเหล้าหะรอม

ส่งฟีดแบ็ก