หน้าที่ของท่านในครอบครัว

ผู้บรรยาย : มุหัมมัด อุวัยฆูร ติลาวะตีย์

ตรวจทาน: น.ตัมกีนีย์

แหล่งอ้างอิง:

www.munber.org

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

บทบรรยายธรรมภายใต้หัวข้อหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านต่อครอบครัว เพื้อสร้างสมาชิกที่จะเป็นบุคลากรคนสำคัญของสังคมต่อไป

ส่งฟีดแบ็ก