การให้ฟื้นคืนชีพ

คำอธิบาย

บทเรียนเรื่องวิธีการของอัลกุรอานในการยืนยันถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ

ส่งฟีดแบ็ก