การสรรเสริญระหว่างวงศ์วานท่านนบีและเศาะหาบะฮฺของท่าน

คำอธิบาย

การสรรเสริญระหว่างวงศ์วานท่านนบีและเศาะหาบะฮฺของท่าน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่าย

ส่งฟีดแบ็ก