และจงเหลือซึ่งกันและกันในความดี

คำอธิบาย

และจงเหลือซึ่งกันและกันในความดี

ส่งฟีดแบ็ก