นูนิยฺยะฮฺ โดยอัลเกาหฺฏอนีย์ (ไฟล์เสียง)

คำอธิบาย

นูนิยฺยะฮฺ โดยอัลเกาหฺฏอนีย์ (ไฟล์เสียง)

ส่งฟีดแบ็ก