อัลมุก็อดดิมะฮฺ อัลอัจญ์รูมิยฺยะฮฺ (ไฟล์เสียง)

คำอธิบาย

อัลมุก็อดดิมะฮฺ อัลอัจญ์รูมิยฺยะฮฺ เป็นตัวบทเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอาหรับ

ส่งฟีดแบ็ก