สิ่งเสพติด

ผู้บรรยาย : ศ็อฟวัต กูดูซูพิช

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

-จุดกำเนิดของสิ่งเสพติด
-หุก่ม
-เรืองราวของผู้เคยผ่านประสบการณ์นี้

ส่งฟีดแบ็ก