สิ่งเสพติด

คำอธิบาย

-จุดกำเนิดของสิ่งเสพติด
-หุก่ม
-เรืองราวของผู้เคยผ่านประสบการณ์นี้

ส่งฟีดแบ็ก