ลุมอะตุลอิอฺติก็อด

ผู้เขียน : อิบนุกุดามะฮฺ อัลมักดิสีย์

แหล่งอ้างอิง:

www.al-islam.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

ลุมอะตุลอิอฺติก็อด : หนังสือเกี่ยวกับหลักความเชื่อ แต่งโดยอิบนุกุดามะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก