มะสาอิล อัลญาฮิลิยฺยะฮฺ

คำอธิบาย

หนังสืออันทรงคุณค่า แต่งโดยอัลอิมาม อัชชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮฺฮาบ อัตตะมีมีย์ มีเนื้อหาครอบคลุมหนึ่งร้อยกรณีของญาฮิลิยฺยะฮฺที่ค้านกับอิสลาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก