หุก่มการผ่าตัดทางการแพทย์และผลพวงที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

หุก่มการผ่าตัดทางการแพทย์และผลพวงที่เกี่ยวข้อง งายวิจัยทางฟิกฮฺว่าด้วยการผ่าตัดทางการแพทย์ในประเภทต่างๆ เดิมคือวิทยานิพนธ์ปริิญญาเอกมหาวิทยาลัยอิสลามนครมะดีนะฮฺของผู้วิจัย

Download
ส่งฟีดแบ็ก