ฟัตหฺ ร็อบบิล บะริยฺยะฮฺ

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

บทสรุปหนังสือ "อัลหะมะวิยฺวะฮฺ" ของชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก