กัชฟุชชุบุฮาต

ผู้เขียน : มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

หนังสือที่เขียนโดยมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ถึงข้อบิดเบือนต่างๆ ของพวกมุชริกีน และตอบโต้ข้อบิดเบือนเหล่านั้น พร้อมทั้งอธิบายความแตกต่างระหว่างเตาฮีดรุบูบิยะฮฺและอุลูฮียะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

www.al-islam.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก