การเชิญชวนสู่อัลลอฮฺและมารยาทของดาอีย์

คำอธิบาย

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับมารยาทของดาอีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก