กิตาบุต เตาฮีด

ผู้เขียน : มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

ตรวจทาน:

แหล่งอ้างอิง:

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

อธิบายถึงความเชื่อของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก