อัต-ตุหฺฟะฮฺ อัล-อิรอกิยะฮฺ

คำอธิบาย

ถ้อยคำสรุปอธิบายว่าอะมัลในใจถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งอีมานด้วยเช่นกัน

ส่งฟีดแบ็ก