ตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับผู้ถูกสร้าง

คำอธิบาย

มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอธิบายถึงตัวกลางต่าง การตะวัซซุล เตาฮีด ชิริก ฯลฯ โดย มุหัมมัด บินญะมีล ซัยนู

Download
ส่งฟีดแบ็ก