อธิบายตัวบท อะกีดะฮฺ อัศฟะฮานิยะฮฺ

คำอธิบาย

บทอธิบายโดยชัยคุลอิสลาม ต่อตัวบทอะกีดะฮฺ อัศฟาฮานิยะฮฺ ในเรื่องอะกีดะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก