รัศมีแห่งเตาฮีดและความมืดมนของชิริก

คำอธิบาย

สารอย่างย่อที่อธิบายถึงความหมายของเตาฮีด ประเภท และผลของมัน รวมทั้งความหมายของชิริก สาเหตุ ประเภท ภัยของมัน

ส่งฟีดแบ็ก