ละหมาดจันทรคราส

คำอธิบาย

อธิบายถึงความหมายของการละหมาดจันทรคราสและสุริยคราส สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นี้ ประโยชน์และเหตุผล หุก่มการละหมาด มารยาท ฯลฯ พร้อมด้วยหลักฐาน

ส่งฟีดแบ็ก