อุละมาอ์คือนักดาอีย์

คำอธิบาย

ความหมายของอุละมาอ์ ความหมายของดะอฺวะฮฺและดาอีย์

ส่งฟีดแบ็ก