มันซูมะฮฺอัล-มุฟีด ว่าด้วยวิชาตัจญ์วีด

คำอธิบาย

มันซูมะฮฺอัล-มุฟีด ว่าด้วยวิชาตัจญ์วีด ในรูปของบทกลอนที่มีประโยชน์แ่ก่ผู้สนในวิชาตัจญ์วีด

Download
ส่งฟีดแบ็ก