ข้อเท็จจริงของตะเศาวุฟและจุดยืนของพวกศูฟีต่ออิบาดะฮฺและศาสนา

คำอธิบาย

สารที่อธิบายอิบาดะฮฺต่อแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลฯ และความเบีี่ยงเบนของพวกศูฟี

Download
ส่งฟีดแบ็ก