ทางนำสู่ความเชื่อที่ถูกต้องและตอบโต้ผู้ชิริกและไม่เชื่อฟัง

คำอธิบาย

ทางนำสู่ความเชื่อที่ถูกต้องและตอบโต้ผู้ชิริกและไม่เชื่อฟัง อธิบายถึงข้อเท็จจริงบางประการเพื่อให้ผู้หลงผิดกลับตัว และเตือนคนอื่นๆ ให้ระวังตน

ส่งฟีดแบ็ก