เราจำเป็นต้องตัฟซีรอัลกุรอานอย่างไร?

คำอธิบาย

เราจำเป็นต้องตัฟซีรอัลกุรอานอย่างไร? หนังสือที่อธิบายถึงอันตรายของแนวทางที่เบี่ยงเบนในการตัฟซีร โดยอาศัยความรู้ทางภาษาอย่างเดียว หรือใช้สติปัญญาอย่างเดียว และอ้างว่าเพียงพอกับการอ้างใช้อัลกุรอานเท่านั้น

ส่งฟีดแบ็ก