มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ อะกีดะฮฺสะละฟิยะฮฺและการเชิญชวนของท่าน

คำอธิบาย

มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ อะกีดะฮฺสะละฟิยะฮฺและการเชิญชวนของท่าน, ประวัติของท่านอิมามที่ถือกำเนิดเมื่อยามที่อะกีดะฮฺและชะรีอะฮฺถูกละเลย นับเป็นประวัติที่ปลุกเร้าให้ยึดมั่นในเส้นทางทีู่ถูกต้อ
งและห่างไกลจากการตั้งภาีคีและอุตริกรรม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก