อธิบายเตาฮีดที่บรรดานบีถูกส่งมาเพื่อการนั้นทุกคนรวมทั้งท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลฯ

คำอธิบาย

อธิบายเตาฮีดที่บรรดานบีถูกส่งมาเพื่อการนั้นทุกคนรวมทั้งท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลฯ

Download
ส่งฟีดแบ็ก