เหตุแห่งการแต่งตั้งศาสนทูต

คำอธิบาย

อธิบายเหตุผล วิทยปัญญา ของการแต่งตั้งบรรดาศาสนทูต และอธิบายแนวทางการเชิญชวนของศาสนทูต

Download
ส่งฟีดแบ็ก