กลุ่มหัวข้อเกี่ยวกับอะกีดะฮฺแนวอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และจุดยืนของกลุ่มปฏิรูปร่วมส

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ :

* อะกีดะฮฺ : ความหมาย, ความเข้าใจที่ถูกต้อง, อะฮฺลุสสุนนะฮฺและคำจำกัดความ

* หลักเตาหีด (ในความหมายเฉพาะ) อันเป็นศาสนาของบรรดาศาสนทูต, จุดประสงค์ของการสร้างญินและมนุษย์, เตาหีดอิบาดะฮฺ คือ เป้าหมายสูงสุด และประเด็นหลักระหว่างบรรดาศาสนทูต และนักปฏิรูป กับศัตรูของพวกเขา, ประวัติความเป็นมาของหลักเตาหีดนี้,ความสำคัญต่อสาส์นทั้งปวงโดยรวม และสาส์นของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะ

* แหล่งที่มาของอะกีดะฮฺตามแนวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ, เนื้อหา และลักษณะเด่น

* สรุปอะกีดะฮฺอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดกลุ่มต่างๆให้อยู่ในแนวทางนี้, ผลจากการอ้างตนว่าเป็นอะฮฺลุสสุนนะฮฺ, ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอ้างตนของอะชาอิเราะฮฺโดยเฉพาะ ในประเด็นนี้ พร้อมกับพยายามระบุถึงผู้ยึดตามแนวทางอะฮฺลุสสุนนะฮฺจากบรรดามุสลิมในทุกวันนี้ โดยใช้ลักษณะต่างๆที่ถูกระบุในตัวบทศาสนาเป็นเกณฑ์

* วิพากษ์จุดยืนของบางส่วนจากผู้ทำการเชิญชวน แนวทาง และกลุ่มเพื่อการปฏิรูปต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ซึ่งใช้ชื่ออิสลาม ที่มีต่ออะกีดะฮฺแนวอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ไม่ว่าด้านวิชาการ การปฏิบัติ คำพูด และการศรัทธา, พร้อมชี้ให้เห็นถึงผลของการห่างเหินจากอะกีดะฮฺตามแนวชนยุคแรก การไม่ให้ความสำคัญ หรือ การไม่รู้เกี่ยวกับอะกีดะฮฺนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก