คำอธิบายหะดีษมุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ

คำอธิบาย

คำอธิบายหะดีษมุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ท่านกล่าวว่า ครั้งหนึ่งขณะที่ฉันนั่งซ้อนท้ายท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บนลาตัวหนึ่งที่ชื่ออุฟัยรฺ ท่านก็กล่าวว่า (โอ้ มุอาซ ท่านรู้ไหมว่าอะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺที่เป็นหน้าที่ของบ่าวของพระองค์ และอะไรคือสิทธิของบ่าวที่อัลลอฮฺทรงรับรอง?) ฉันกล่าวว่า อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์เท่านั้นที่ทราบ ท่านกล่าวว่า (สิทธิของอัลลอฮฺที่เป็นหน้าที่ของบ่าวคือ การที่พวกเขาต้องทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ และไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยสิ่งอื่นใด ส่วนสิทธิของบ่าวที่อัลลอฮฺทรงรับรองนั้น คือการที่พระองค์จะไม่ทรงลงโทษผู้ที่ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์) ฉันจึงกล่าวว่า โอ้ ท่านเราะสูลแห่งอัลลอฮฺ ฉันสามารถแจ้งข่าวดีนี้กับคนอื่นๆได้ไหม? ท่านกล่าวว่า (อย่าเลย หากท่านบอกเรื่องนี้ให้พวกเขารู้ พวกเขาอาจจะเกียจคร้านได้)

Download
ส่งฟีดแบ็ก