คัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับมุฮัมมัด

ผู้เขียน : อะหมัด ดีดาต

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 21 หน้า ซึ่งเป็นสำนวนบทสนทนาระหว่างอะหมัด ดีดาตกับพระคริสต์บางคนที่พยายามจะปฏิเสธการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัด ซึงมีระบุอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก