อัลหุญะญุล กอฏิอะฮฺ ฟิล มะวารีษ อัลวากิอะฮฺ

คำอธิบาย

เป็นเกร็ดความรู้ซึ่งเชค เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวอธิบายหะดีษอิบนฺ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า " พวกท่านจงแบ่งมรดกให้ผู้ที่มีสิทธิ์ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นของผู้ชายที่มีสิทธิ์มากที่สุด" และอีกรายงานหนึ่ง "พวกท่านจงแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้มีสิทธิ์รับมรดกซึ่งปรากฎในอัลกุรอาน หากมีสิ่งใดเหลือก็จะเป็นของผู้ชายที่มีสิทธิ์มากที่สุด" บันทึกโดย บุคอรี และมุสลิม

Download
ส่งฟีดแบ็ก