วะศิยฺยะฮฺ นาฟิอะฮฺ ลิอุมูม อะฮฺลิล อิลมิ วัตติบยาน

คำอธิบาย

ผู้เขียน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า :
นี่คือคำสั่งเสียของฉันต่อลูกๆและพี่น้องของฉันบรรดาผู้ศึกษาความรู้ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นชาวนัจดฺหรือจากประเทศมุสลิมอื่นๆ

ส่งฟีดแบ็ก