เมาลิดนบี : ประวัติ หุกม อิทธิพล และทัศนะของอุละมาอ์ในประเทศและมัซฮับต่างๆ

คำอธิบาย

อัลหาฟิซอัลสะคอวีย์กล่าวในฟัตวาของท่านว่า "การจัดงานเมาลิดอันประเสริฐไม่เคยมีรายงานมาจากสะลัฟศอลิหฺในสมัย 3 ศตวรรษแรกอนัประเสริฐเลยแม้แต่คนเดียว แต่ทว่า เป้นการอุตริขึ้นมาหลังจากนั้นแล้ว" จบ
ดังนั้นคำถามสำคัญคือ "งานเมาลิดนบีเกิดขึ้นเมื่อใด? ผู้ที่ก่อกำเนิดมันขึ้นมาเป็นอุละมาอ์ หรือว่าผู้ปกครอง หรือว่ากษัตริย์ หรือว่าเคาะลีฟะฮฺที่เป็นชาวอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺและผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ? หรือว่าเป็นคนอื่น?

คำตอบสำหรับคำถามข้างต้นมีอยู่ที่นักประวัติศาสตร์สุนนีย์ (อิมามอัลมักรีซีย์) ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัลคุฏ็อฏ (เล่ม 1 หน้า 490 และหลังจากนั้น)

Download

แหล่งอ้างอิง:

www.rasoulallah.net เว็บเราะสูลุลลอฮฺ

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก