อัน-นะฟะหาต อัซ-ซะกิยะฮฺ มินัล มุรอซะลาต อัล-อิลมิยะฮฺ

คำอธิบาย

จดหมายบางฉบับของท่านเชคฟัยศอล บิน อับดุลอะซีซ อาล มุบาร็อก ถึงอุละมาอ์บางท่านที่ร่วมสมัยกับท่าน เ็ป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู

Download
ส่งฟีดแบ็ก