บทเรียนจากอัลกุรอาน

คำอธิบาย

ตัฟซีรในรูปแบบของการสอน บทอธิบายส่วนใหญ่อ้างจากตัฟซีร อิบนุ ญะรีร, อิบนุ กะษีร, และ อัล-บะเฆาวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก