บทเรียนจากอัลกุรอาน

คำอธิบาย

ตัฟซีรในรูปแบบของการสอน บทอธิบายส่วนใหญ่อ้างจากตัฟซีร อิบนุ ญะรีร, อิบนุ กะษีร, และ อัล-บะเฆาวีย์

ส่งฟีดแบ็ก