มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคัมภีร์ไบเบิล

คำอธิบาย

มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ชี้แจงถึงการแจ้งข่าวดีของคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก