มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคัมภีร์โตราและไบเบิล

คำอธิบาย

มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคัมภีร์โตราและไบเบิล เป็นสารที่ประกอบด้วยการยืนยันถึงการแจ้งข่าวดีของนบีมุซาและอีซาต่อความเป็นนบีของมุฮัมมัด และสิ่งดังกล่าวมีระบุในคัมภีร์โตราและไบเบิล

ส่งฟีดแบ็ก