หุกมละหมาดตัสบีหฺ

คำอธิบาย

จากรวมฟัตวาต่างๆ เล่ม 11 ของเชค บินบาซ

ส่งฟีดแบ็ก