สถานะของสตรีใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม

คำอธิบาย

หนังสือที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสตรีในอิสลามอย่างครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งในฐานะเพศที่เคียงคู่ผู้ชาย ในฐานะแม่ ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ป้าน้าอา และตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มีการกล่าวหาอิสลามว่าไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงและลิดรอนสิทธิของเพศหญิง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล