ศาสนทูผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของตะวันตก

คำอธิบาย

ศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของตะวันตก เป็นการศึกษาทางวิชาการที่ได้เก็บทัศนะของบรรดานักวิชาการและผู้ที่เป็นที่รู้จักของตะวันตกเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัด คุณลักษณะของท่าน มารยาทของท่าน และความสำเร็จที่โดดเด่นของท่าน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก