คัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับมุฮัมมัด

ผู้เขียน : อะหมัด ดีดาต

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่บันทึกคำสนทนาระหว่างอะหมัด ดีดาดกับนักบวชบางท่านที่ปฏิเสธการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในคัมภีร์ไบเบิล

Download
ส่งฟีดแบ็ก